Ausstellungen in 2022

Ausstellungen 2022

Weiss - Mundt - Mols - Bollen - Zilly

Ausstellungsort: Maternushaus Köln, Kardinal-Frings-Str. 1-3, 50668 Köln

Ausstellungen 2022

Ulrike Zilly

Les couleurs de la vie

Ausstellungseröffnung: 5. Dezember 2022, 19 Uhr

Biografie

Bilder

Ausstellungsdauer: 5. Dezember 2022 - 1. März 2023

 

Markus Bollen

Die Stille in mir
Silence inside me
PHOTOGRAPHY!

Ausstellungseröffnung: 29. August 2022, 19 Uhr

Bilder und Biografie

Ausstellungsdauer: 29.08. - 05.10.2022

Helga Mols